Argi Bygg och Måleri AB

  • Vårt mål är att utföra arbeten på ett effektivt sätt och med högsta kvalité.

Argi Bygg och Måleri AB är ett företag som erbjuder ett brett utbud av olika tjänster inom Bygg & Måleri.

Arbetsprocessen

Efter att ha bestämt tid som passar både dig och oss, då kommer vi att besöka arbetsplatsen/objektet för en preliminär inspektion. Objektet måste undersökas och mätas och det är viktigt att ta reda på alla dina önskemål och behov. Genom en god dialog mellan er som kund och oss som Leverantör kan vi utföra arbetet effektivt och se till att ni blir helt nöjd med resultatet.
Det här hembesöket är gratis och dess syfte är att samla in data och information som behövs för att beräkna offertpris. När offerten är godkänd och undertecknad påbörjar vi arbetet så snart som möjligt.
Under hela projekttiden behåller vi en tät kontakt med kunden, det gör det möjligt att ändra eller justera projektet och dess särskilda delar när arbetet pågår. Arbetet betraktas som avslutat efter en sista avstämning med kunden och kundens godkännande.
Vi ger 2 års garanti för våra arbeten.